Zasada 7W – logistyka

Logistyka jest tak szerokim obszarem zagadnień, że trudno jej definicje trudno określić w jednym zdaniu. Aby ułatwić zrozumienie i spectrum znaczenie poszczególnych gałęzi wykreowano enigmatycznie brzmiącą zasadę 7W, która poza rolą definiującą – nadal lekko uproszczoną opisuje, czym w praktyce zajmuje się ten sektor. Oto siedem kroków, które pozwolą pojąć ogólny wydźwięk logistyki.

1. Właściwy produkt

Logistyka zajmuje się dostarczeniem konkretnego produktu do danego miejsca. Punkt pierwszy – właściwy produkt objaśnia jaki środek transportu będzie najwłaściwszy do konkretnego produktu.  Dla przykładu – materiały sypkie należące do gałęzi suchych materiałów masowych takie jak węgiel, czy żwir najrozsądniej będzie transportować za pomocą kolei wyposażonych w wagony zakrywane, lub drogą wodną poprzez masowce morskie, lub barki rzeczne. Wynika to faktu, iż takie materiały najczęściej pakowane są luzem, a takie formy transportu są wyposażone w możliwość samoistnego rozładunku. Właściwy produkt jest swoistą podstawą ciągu logistycznego, gdyż zaniedbanie tego punktu rzutuje na wszystkie kolejne.

2.Właściwa ilość

To drugi istotny punkt i niejako naturalne następstwo punktu pierwszego. Poza załadowaniem odpowiedniej ilości w stosunku do rodzaju i możliwości danego środka transportu ważne jest także odpowiednie jego zabezpieczenie. Jeśli naturalne jest wywiązanie się z umowy pomiędzy dostarczycielem, a odbiorcą umówionej ilości towaru, to temat jego zabezpieczenia jest szeroki. Szczególnie istotna jest kwestia logistyki wojskowej – np. transport materiałów wybuchowych regulowany restrykcyjnymi przepisami, podobnie jak transport ciał. W tych przypadkach bardzo ważną rolę odgrywają detale.

3.Właściwa cena

Jest to wyjątkowo kontrowersyjny i niejednoznaczny punkt w zasadzie 7W. W czasach ekspansji wolnego rynku i pogłębiającej się konkurencji przewoźnicy często narzekają na zbyt niskie ceny. Skutkiem tego jest brak możliwości rozwoju tych najmniejszych przedsiębiorstw oferujących usługi transportowe i częsta ich upadłość. Niskie ceny oferują międzynarodowe korporacje i wielkie przedsiębiorstwa, które mają wiele marek na wyłączność. Definicja właściwej ceny najogólniej to ujmując dotyczy dostosowania odpowiedniej wysokości ceny do rodzaju świadczonych usług – materiału, rodzaju przewozu, ilości oraz wielu innych również istotnych czynników.

4.Właściwa jakość

Słowem – wspomniana we wcześniejszym punkcie cena ma być zgodna z jakością przewożonego towaru oraz rodzajem transportu. Tutaj ważny jest także odpowiedni rodzaj zabezpieczenia.

5.Właściwy odbiorca

Logistyka jako system naczyń połączonych jest bardzo złożona. Brak konsekwencji i zaniedbywania poszczególnych punktów mogą skutkować prostymi błędami. Wielokroć zdarzało się, że towar trafił w ręce innego odbiorcy, niż założony, co wiąże się z ogromnymi stratami finansowymi i niską wiarygodnością.

6.Właściwe miejsce

Działa na podobnej zasadzie, co punkt poprzedni. Poza niewłaściwym odbiorcą, zdarza się niewłaściwe miejsce. Skutki są podobnie opłakane – finanse i wiarygodność. Jeśli chcemy, aby nasz system działał skutecznie musimy się skupić nawet na najdrobniejszych elementach, które mogą zaważyć na całości procederu – jednym z nich jest niewątpliwie miejsce.

7.Właściwy czas

Na koniec wbrew pozorom najistotniejsza kwestia. Nad procesem logistycznym to właśnie przy czasie jest zatrudnionych najwięcej specjalistów mających na celu dopilnowanie terminowości. Pamiętajmy, że system logistyczny, często bywa podzielona na różne odcinki tras składające się na ogromną całość. Dla przykładu – to, że nasza firma transportuje towar na odcinku Katowice – Świnoujście, nie oznacza, że punktem docelowym nie jest Rio De Janeiro. Zadbanie o ten najtrudniejszy aspekt podkreśla cel logistyki – zadowolenie siebie i klienta.

Sprawdź sklepy: